Privacy statement

De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Monuta gaat dan ook zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en verwerkt deze in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. In deze gedragscode zijn regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens specifiek uitgewerkt voor banken en verzekeraars. De tekst van deze gedragscode kunt u downloaden op de internetsite van het Verbond van Verzekeraars. 

Verwerking van persoonsgegevens 

De door u verstrekte persoonsgegevens worden onder andere verwerkt voor het geven van informatie, marketingactiviteiten rondom rouwverwerking en nazorg, het voldoen aan wettelijke bepalingen en voor statistische analyses. 
U heeft de mogelijkheid om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Verzoek tot inzage kunt u schriftelijk indienen op onderstaand adres. Bij onjuistheden in uw persoonsgegevens kunt u deze laten corrigeren. Als u geen prijs stelt op informatie over onze producten en diensten, kunt u ons dat laten weten. Wij zorgen er dan voor dat u dit niet meer zal ontvangen. 

Als u onze internetsite bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden, om een meer efficiënte dienstverlening van de internetsite mogelijk te maken. Zie voor meer informatie ons Cookiebeleid .

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u een e-mail sturen naar wietroostmij@monuta.nl of deze richten aan: 

Wietroostmij.nl
Afdeling Marketing en Communicatie
Postbus 20
7300 AA APELDOORN