hoe ik mijn moeder ben verloren

hallo allemaal 

mijn naam is yasmine dochter van ria dit  is verhaal uit de meest zwartedag van mijn leven 

mijn moeder is in 2013 getroffen door borst kanker  nieuws  waar je nooit aan zult denken  als je naar de dokter gaat met klachten na allemaal onderzoeken in het ziekenhuis  bleek het borst kanker  na een borst besparende operatie ghemo therapie en bestraling werd ze 5 jaar later schoon verklaart  we dachten dat ze het aller ergste in het leven had overwonnen tot eind mei 2019 toen erop nieuwe klachten vormde in der rug  waar de doktoren eerst dachten aan actrosen versleten borten enc bleek het kanker in der botten te zijn de helemaand juni en juli ziekenhuis in en uit de onderzoken waar het precies zat en welke behanelingen er nodig zouden zijn lieten lang opzich wachten te lang want toen het zo erg werd dat ze niet meer kon lopen en  en in de week van 33 augustes  eindelijk werdopgenomen in het ziekenhuis we dachten nu ze is opgenomen gaat ze het overleven want ja ze is in goeden handen maar de doktoren zeiden dat we met het ergste rekening moeste houden  en mensen begonnen beetje bij beetje afschijt tenemen van mijn moeder  maar ik had stiekem nog wel hoop want de uitslag van welke behandelingen ze moesten hebben zou woensdag  de 21 bekend worden gemaakt ik  ben de nacht van 17 op 18 augustes bij der blijven slapen en daar hadden we nog goeden gesprekken over het leven en heb ik haar kunnen vertellen hoeveel ik van der hou en hoe trot ik op der ben hoe ze het gedaan heeft als alleen staande moeder van een dochter van 23  de ochtend van de 18e ging het zo ontzetten slecht met haar ze had veel pijn niet normaal gelukig kreeg ze pijn bestrijding daar door raakste ze die middag in een diepe slaap de doktoren zeiden dat ze die nacht nog wel zou halen ik gaf haar een zoen opder voorhoofd en zij tot zo mam ik hou van je  ik ben naar huis gegaan om mijn katten eten tegeven terwel de buurvrouw collegas en mijn moeder  nicht met haar vriendje bij mijn moeder bleven ging ik met mijn andere nicht naar huis even snel dacht ik  op de terug weg naar het ziekenhuis inmiddels rond half 9 in de avond (weet de tijden niet meer precies ging allemaal zo snel) kreeg ik een erg onrusatig gevoel in mijn lighaam  en alsof het allemaal nog niet erg genoeg was reden we naar de hogenring om zo snel in het ziekenhuis terug tezijn dachten wij maar nee die was af gesloten dus keerde wij de  bij het tank station van bloemenbuurt de auto tot mijn telefoon oplichten ik kreeg een whatsapp bericht binnen zonderen echt goed tekijken zei ik hard op nee dat kan niet me nicht zei wat zeg je toen werd ik gelijk achter het berichtje gebelt doormijn nicht die nog in hetziekenhuis was ze zei me het is telaat sorry dat je er niet bij kon zijn ik begon teschreuwen en teroepen dat het niet waar kon zijn mijn lieve mama overleden dat kan niet  ik zei mijn moeder gaat nooit dood ik liet mijn telefoon vallen me nicht die nog bezig was met wegreiden van het tankstation pakte mijn telefoon op en hoorde het verhaal aan van der zus overmijn moeder die ondertussen in die 3 kwatier dat wij weg waren was overleden me nicht reed zo snelmogelijk naar het ziekenhuis terug terwel ik nog schreuwend en volkomen hystirisch nee riep een maa lbij het ziekenhuis aan gekomen stond mijn nicht met der vriendje daar op ons tewachten hangent aan hun liepen ik naar  de afdeling waar mijn moeder lach iedereen die aanwezig was toen ik weg ging om de katten eten tegevn stond verslagen in de gang ik lag hangent over mijn moeder heen en zei ik ben er mam word maar wakker asjebliefd het besef duurde niet lang om te weten dat ze niet meer wakker zou worden mijn lieve mama zo sterk had de strijd verloren  na 10min volkomen hystirisch gehuilt tehebben haalde me nicht mij bij mijn moeder weg verslagen zat ik in de gang de rest van mijn familie kwam langzaam 1 voor 1 binnen gelopen  die week daarna moest er van alles geregeld worden uitvaard enc  mijn moeder is op 61 jarige leeftijd gecremeerd op 18-08-2019

 

Hartjes 1

Er is nog niet gereageerd op dit bericht